fbpx

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest gabinet rehabilitacji RehaFit Centrum Sprawności Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-934, przy ul. Kalinowej Łąki 61.
 2. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług medycznych w zakresie rehabilitacji oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa. 
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność przyjęcia przez RehaFit Centrum Sprawności Sp. z o.o. celem świadczenia usług medycznych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym.
  Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona również m. in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń, a także w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami praca. Dokumentacja medyczna udostępniana jest również władzy sądowniczej, prokuraturze oraz Zakładom Ubezpieczeń Społecznych. 
 6. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania*.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
 8. Może Pani/Pan złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:
  1. Sprostowanie (poprawienie, uaktualnienie) danych (art. 16 RODO);
  2. Usunięcie danych przetwarzanych przez RehaFit Centrum Sprawności Sp. z o.o. o ile nie dotyczy to danych medycznych, których usunięcie nie jest możliwe z uwagi na obowiązujące przepisy prawa (art. 17 RODO);
  3. Dostęp do danych – informacje o przetwarzanych przez Rehafit Centrum Sprawności Sp. z o.o. danych oraz kopię tych danych (art. 15 RODO).
 9. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. RehaFit Centrum Sprawności Sp. z o.o. w celu kontaktu z nami udostępnia adres e-mai: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

* profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.