fbpx

REGULAMIN RehaFit Centrum Sprawności

 1. Każdy pacjent RehaFit Centrum Sprawności zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Wizyty umawiane są w RehaFit Centrum Sprawności w lok. U6 przy ul. Przasnyskiej 11
  w godz. 8.00 - 20.00, telefonicznie bądź mailowo.
 3. Usługi fizjoterapeutyczne udzielane są przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje.
 4. Usługi fizjoterapeutyczne udzielane są przez RehaFit Centrum Sprawności odpłatnie zgodnie
  z obowiązującym cennikiem usług dostępnym w recepcji i na stronie www.
 5. Odwoływanie umówionych wizyt przez pacjenta powinno nastąpić najpóźniej na dwie godziny przed zaplanowaną wizytą w godzinach pracy gabinetu, w przeciwnym razie RehaFit Centrum Sprawności nalicza opłatę w wysokości 100% ceny zabiegu. 

Odwołać wizytę można telefonicznie, mailowo, bądź smsem.

 1. W sytuacji kiedy pacjent nie przyjdzie na umówioną wizytę i nie poinformuje o tym RehaFit Centrum Sprawności zostanie naliczona opłata w wysokości 100% ceny zabiegu. 
 2. Należności wynikające z pkt. 5 i 6 pacjent zobowiązuje się wpłacić osobiście w RehaFit Centrum Sprawności bądź przelewem w ciągu 7 dni. Osobom, które wykupiły pakiety dane zajęcia przepadają.
 3. Czas trwania wizyty jest dostosowany indywidualnie do pacjenta i świadczonych zabiegów.
 4. W przypadku spóźnienia pacjenta na wizytę czas wizyty może zostać skrócony o czas spóźnienia.
 5. W przypadku spóźnienia pacjenta dłuższego niż 15 min terapeuta ma prawo odmówić przyjęcia pacjenta. W przypadku masażu 30 minutowego czas ten jest skrócony do 10 minut. 
 6. Wykupione karnety na masaż bądź terapię ważne są przez okres 6 miesięcy od daty zakupu.
 7. Wykupione vouchery prezentowe ważne są przez okres 12 miesięcy od daty zakupu.