fbpx

Regulamin zajęć grupowych

  1. Każdy uczestnik zajęć grupowych zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  2. Obowiązują dwa rodzaje karnetów miesięcznych (4 tygodnie - 28 dni od daty pierwszych zajęć)
    1. 4 wejścia 
    2. 8 wejść
  3. Zgłoszenie nieobecności powinno nastąpić nie później niż na 2 godziny przed zajęciami.
  4. Przypadek zgłoszenia nieobecności tuż przed zajęciami, lub brak informacji o nieobecności, traktowany jest jako uczestnictwo w zajęciach.
  5. Istnieje możliwość zawieszenia wykupionego karnetu. Okres zawieszenia ustalany jest indywidualnie.